Stamspolning Stockholm

Stamspolning Stockholm

Professionell stamspolning i Stockholm av avlopp och stammar till er Brf

Söker ni ett tryggt och pålitligt företag för stamspolning i Stockholm?  Haggrens Rör AB är ett familjeföretag som är aktivt i Stockholm och arbetar med beprövad, pålitlig utrustning med mycket höga ambitioner på resultat.
Haggrens Rör AB har genom tiden många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda lägenhetsinnehavare samt privata husägare.
Har ni behov ut av stamspolning, avloppsrensning tveka inte, kontakta oss för offert!

Stamspolning är ett underhåll av hela avloppssystemet där vi högtrycksspolar insidan av fastighetens alla avloppsledningar ut till där kommunens ledning tar vid.
Detta med hett vatten i högt tryck och på så sätt avlägsnas avlagringar och utrymme frigörs. På så vis förlängs rörens livslängd och dess kapacitet ökar och resulterar i ett bättre flöde. Med detta underhåll förhindrar man även risk för framtida stopp i avlopp som kan uppkomma med de kraftiga beläggningar av fett som bildas inne i rören med tiden.

Främmande föremål som trillat in och blockerar flödet i vattenlås och golvbrunnar kan också avlägsnas under en stamspolning. Detta vid de funktionskontroller vi gör kontinuerligt under en stamspolning.

Under en Stamspolning:

Stamspolning i en Bostadsrättsförening, ett flerbostadshus eller större byggnad börjas alltid nere i källaren där man ofta finner samlingsledningar och rensluckor på vertikala samt horisontella stammar. Dessa spolas så att eventuella hinder avlägsnas ända ut till kommunala huvudledningen som ligger utanför fastigheten. När spolningen är klar med lokaler samt andra utrymmen som finner sig på källarplan eller markplan påbörjas spolning av avloppets stickledningar inne i lägenheterna ut till stammarna och ner. Högtrycksspolning av lägenheter påbörjas var för sig med start längst ned i fastigheten och avslutas högst upp

När bör en stamspolning ske?

 • Om ni märker att det är långsam avrinning 
 • Om ni hör/ser att det bubblar i diskhon/tvättställ/golvbrunn
 • Om ni har/haft återkommande stopp eller översvämning
 • Om ni känner att det luktar illa från avlopp även om packningar/tätningar är hela och täta

I förebyggande syfte bör sen stamspolning ske vart 5-10:e år för att undvika att vatten står still eller rinner undan sakta vid vissa partier, då detta ökar slitaget och ökar risker av läckage med dyra åtgärder som följd av vattenskador. Om stamspolningar sker i fastighet med nya eller nyligen utbytta stammar kan en kontinuerlig högtrycksspolning även bibehålla rörens goda skick i många år framöver.

Att ha ett underhåll med en stamspolning kontinuerligt i förebyggande syfte är något vi vill rekommendera alla och kan vara ett klokt val att göra då man sällan uppskattar ett akut stopp i avloppet.

Tveka inte att höra av dig till oss om ni önskar ett underhållsavtal.

Bild på en köksstam som inte blivit spolad på 10 år

Att tänka på inför en stamspolning

Planera i tid för bästa tillgänglighet

En stamspolning i en bostadsrättsförening med många boende behöver planeras i god tid. De boende behöver antingen vara hemma, serviceläge lämnas eller nycklar samlats in, då tillträde till samtliga lägenheter och utrymmen är en grund för att ett ordentligt spoljobb skall kunna bli utfört.
Planeras detta i god tid tror vi att det ger bättre förutsättning för att så många som möjligt ger det tillträde som behövs.

Relaterade tjänster som förekommer i samband med spolning

Rörinspektion och Maskinrensning och Fräsning är andra lösningar på problem du kan uppleva i ditt avlopp. Rötter, främmande föremål, utfällningar av rost och kalk är några av de vanliga problem vi stöter på.
Ni kan läsa mer om dessa under Rörinspektion och Rensning/fräsning

Vad ingår oftast i våra uppdrag:

 • Högtrycksspolning av samlingsledningar ut till kommunal ledning
 • Vertikala avloppsstammar (kök, bad och kombi) ner till samlngsledning.
 • Stickledningar från kök och bad till respektive stam.
 • Lokaler, andra utrymmen med avloppen
 • Avisering och nyckelhantering
 • Kontroll av avluftning och kontrollfunktion i respektive avlopp.
 • Resultatbild före och efter så att du som kund får se vilken skillnad vi faktiskt gör.

Kontakta oss idag om för offert eller ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.

Kort om oss

Vi är ett familjeföretag som utför stamspolning, avloppsrensning och VVS-service i Stockholm. Våra arbeten utförs alltid fackmannamässigt och med garanti.

Skriv till oss via detta formulär
  Kontakta oss idag för offert eller om du vill teckna ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.
  Följ oss gärna på Instagram för att se aktuella uppdrag