Stamspolning Stockholm

Stamspolning Stockholm

Professionell stamspolning i Stockholm av avlopp och stammar till er Brf

Söker ni ett tryggt och pålitligt företag för stamspolning i Stockholm? Haggrens Rör AB är ett familjeföretag som är aktivt i Stockholm och arbetar med beprövad, pålitlig utrustning med mycket höga ambitioner på resultat.
Haggrens Rör AB har genom tiden många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda lägenhetsinnehavare samt privata husägare.
Har ni behov ut av stamspolning, avloppsrensning tveka inte, kontakta oss för offert!

Stamspolning bör främst ses som ett underhåll av fastighetens avloppssystem där (vanligtvis hela) ledningarna spolas rena ut till och med den punkt där kommunens ledning tar vid. Detta sker med hett, varmt eller kallt vatten (material och skick är högst avgörande när det kommer till tryck, temperatur och strålform) vilket frigör utrymme genom avlägsnandet av avlagringar, proppar etc. Kapaciteten ökar, och resultatet är ett bättre flöde med en generellt sätt längre livslängd på avloppsledningarna. Med denna typ av underhåll förhindrar man även risk för framtida stopp i avlopp som kan uppkomma i och med de kraftiga beläggningar av fett som med tiden bildas inne i rören.

Stamspolning är därför en mycket vanligt förekommande och viktig del av fastigheters underhållsplanering och utföras rutinmässigt i förebyggande syften.

Att som fastighetsansvarig ha ett underhållsschema med en regelbundna stamspolningar i förebyggande syfte kan således vara en klok strategi om man vill hålla nere riskerna för akuta stopp i avloppet.

Främmande föremål som trillat ner via toaletter och golvbrunnar kan ibland också avlägsnas under en stamspolning. Dessa påträffas ofta i och med de funktions och kamerakontroller vi utför under uppdragets utförande. Emellertid händer det dock att föremål behöver avlägsnas på annat vis än med trycksatt ångande vatten. Med hjälp av kamera och anpassade verktyg kan vi då med precision fiska upp eller på annat lämpligt vis avlägsna eventuella lösa föremål som kan ha hamnat i avloppet av misstag.

Under en Stamspolning:

Stamspolning i en Bostadsrättsförening, ett flerbostadshus eller större byggnad börjas alltid nere i källaren där man ofta finner samlingsledningar och rensluckor på vertikala samt horisontella stammar. Dessa spolas så att eventuella hinder avlägsnas ända ut till kommunala huvudledningen som ligger utanför fastigheten. När spolningen är klar med lokaler samt andra utrymmen som finner sig på källarplan eller markplan påbörjas spolning av avloppets stickledningar inne i lägenheterna ut till stammarna och ner. Högtrycksspolning av lägenheter påbörjas var för sig med start längst ned i fastigheten och avslutas högst upp

När bör en stamspolning ske?

 • Om ni märker att det är långsam avrinning 
 • Om ni hör/ser att det bubblar i diskhon/tvättställ/golvbrunn
 • Om ni har/haft återkommande stopp eller översvämning
 • Om ni känner att det luktar illa från avlopp även om packningar/tätningar är hela och täta

Vår generella rekommendation är schemalagda spol-intervall på vart 3-10:e år beroende på specifik konstruktion och belastning. Detta för att undvika stopp och stillastående eller långsamt avrinnande vatten i vissa partier, vilket ökar slitage och riskerna för läckage med dyra åtgärder som följd (av vattenskador).

Om stamspolning sker i en fastighet med nya eller nyligen utbytta stammar kan utförandet även bidra till att bibehålla rörens goda skick i många år framöver. Att ha ett underhåll med en stamspolning kontinuerligt i förebyggande syfte är något vi vill rekommendera alla och kan vara ett klokt val att göra då man sällan uppskattar ett akut stopp i avloppet.

Tveka inte att höra av dig till oss om ni önskar ett underhållsavtal.

Bild på en köksstam som inte blivit spolad på 10 år

Att tänka på inför en stamspolning Stockholm

Planera i tid för bästa tillgänglighet

En stamspolning i en bostadsrättsförening med många boende behöver planeras i god tid. De boende behöver antingen vara hemma, serviceläge lämnas eller nycklar samlats in, då tillträde till samtliga lägenheter och utrymmen är en grund för att ett ordentligt spoljobb skall kunna bli utfört.
Planeras detta i god tid tror vi att det ger bättre förutsättning för att så många som möjligt ger det tillträde som behövs.

Relaterade tjänster som förekommer i samband med spolning

Rörinspektion och Maskinrensning och Fräsning är andra lösningar på problem du kan uppleva i ditt avlopp. Rötter, främmande föremål, utfällningar av rost och kalk är några av de vanliga problem vi stöter på.
Ni kan läsa mer om dessa under Rörinspektion och Rensning/fräsning

Vad ingår oftast i våra uppdrag:

 • Högtrycksspolning av samlingsledningar ut till kommunal ledning
 • Vertikala avloppsstammar (kök, bad och kombi) ner till samlngsledning.
 • Stickledningar från kök och bad till respektive stam.
 • Lokaler, andra utrymmen med avloppen
 • Avisering och nyckelhantering
 • Kontroll av avluftning och kontrollfunktion i respektive avlopp.
 • Resultatbild före och efter så att du som kund får se vilken skillnad vi faktiskt gör.

Kontakta oss idag om för offert eller ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.

Mer om stamspolning

På Haggrens Rör AB är vi stolta över att kunna erbjuda högsta kvalitet inom stamspolning. Stamspolning är en process som gör det möjligt för oss att rengöra och inspektera avlopp av alla storlekar, från små bostadsavlopp till stora kommunala avlopp. Med hjälp av en kombination av högtrycksvattenstrålar och specialutrustning kan våra erfarna tekniker snabbt och effektivt lösa upp även de svåraste blockeringar i avloppen.

Stamspolning är ett mycket effektivt sätt att rensa blockerade rör. Genom att tvinga fram högtrycksvattenstrålar genom röret kan eventuella skräp som blockerar det snabbt och enkelt avlägsnas. Spolning av huvudledningar hjälper också till att identifiera eventuella tecken på skador eller slitage i röret innan de blir till större problem. Detta gör den till en viktig del för att förhindra kostsamma reparationer i framtiden.

Vi använder avancerade inspektionskameror på Haggrens Rör AB för att noggrant diagnostisera avloppsproblem innan vi påbörjar något arbete på dem. Detta hjälper oss att se till att våra stamspolningstjänster är effektiva och att eventuella problem med ditt rör kan identifieras så snart som möjligt. Vi erbjuder även CCTV-undersökningar för större rör vid behov – vilket gör att inget förbises när det gäller dina avloppsbehov.

På Haggrens Rör AB är säkerheten vår högsta prioritet och alla våra tekniker är välutbildade proffs som endast använder säkra metoder när de utför stamspolningstjänster. Vårt team vidtar alla nödvändiga åtgärder när det gäller att säkerställa en säker miljö för både oss själva och våra kunders hem eller företag under alla arbeten vi utför i deras lokaler.

Vi har en erfaren flotta av servicefordon utrustade med toppmodern teknik, vilket gör att vi kan ge snabba svar när du behöver oss som mest – dag eller natt! Med 10 års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster inom stamspolning i hela Sverige kan du vara säker på att när du väljer oss för dina VVS-behov får du högsta möjliga servicenivå varje gång!

Vårt engagemang för kundtillfredsställelse sträcker sig längre än till att bara tillhandahålla kvalitetstjänster; vi strävar också efter att se till att vi håller oss uppdaterade om bästa metoder inom branschen så att du alltid kan lita på att du får de mest kostnadseffektiva lösningarna som finns tillgängliga på dagens marknad! Vi förstår hur viktigt det är för både företag och villaägare att ha fungerande VVS, så tveka inte att kontakta oss om du har frågor om stamspolngin eller andra relaterade tjänster!

Vanliga frågor och svar om stamspolning

Vad är stamspolning i Stockholm och varför är det viktigt?

Stamspolning är en reningsprocess av dräneringssystemet som innebär användning av högtrycksvatten för att avlägsna eventuella blockeringar eller skräp från rören. Det är ett viktigt underhållsprocedur som hjälper till att förhindra igensatta avlopp och dyra reparationer. I Stockholm är Haggrens Rör AB ett pålitligt och pålitligt företag som erbjuder professionella stamspolningstjänster till villaägare, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Varför är stamspolning viktigt?

Stamspolning är avgörande för att avloppssystemet ska fungera väl. Med tiden kan skräp och blockeringar samlas i rören, vilket leder till långsam dränering, dålig lukt och till och med vattenskador. Genom att utföra regelbunden stamspolning kan du förhindra att dessa problem uppstår och förlänga livslängden på ditt dräneringssystem.

När ska stamspolning göras?

Stamspolning bör göras om du märker långsam dränering, bubblande i diskhon eller golvbrunnen, återkommande stopp eller dålig lukt från avloppssystemet. Det rekommenderas också att ha schemalagd stamspolning vart 3-10 år, beroende på den specifika konstruktionen och användningen av dräneringssystemet, för att förhindra framtida stopp och vattenskador.

Vad är processen för stamspolning?

Stamspolning börjar i källaren, där huvudavloppsledningar och rensningsventiler finns. Dessa rengörs med högtrycksvatten för att avlägsna skräp och blockeringar. Städningsprocessen flyttas sedan till enskilda lägenheter, med start från de nedre våningarna och uppåt. Under reningsprocessen använder Haggrens Rör AB specialutrustning för att identifiera eventuella främmande föremål som av misstag kan ha spolats ner i avloppet och tar bort dem vid behov.

Vilka är fördelarna med stamspolning?

Fördelarna med stamspolning är bland annat förbättrad dränering, minskad risk för stopp och vattenskador och längre livslängd på dräneringssystemet. Regelbunden stamspolning kan också hjälpa till att identifiera och åtgärda eventuella problem innan de blir stora problem, vilket sparar tid och pengar på lång sikt.

Kort om oss

Vår spetskompetens är stamspolning, avloppsrensning och rörinspektion i Stockholm. Våra arbeten utförs alltid fackmannamässigt och med resultatgaranti

Skriv till oss via detta formulär
  Kontakta oss idag för offert eller om du vill teckna ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.
  Följ oss gärna på Instagram för att se aktuella uppdrag