Stamspolning Stockholm

Högtryckspolning

När och varför ?

Stopp förekommer ofta av olika anledningar. Den vanligaste och mest effektiva lösningen är att högtrycksspola bort stoppet. Detta gör vi med olika munstycken beroende på stoppets karaktär och hur rörledningarna går.
När det rör sig om ett underhåll, dvs Stamspolning, högtrycksspolar man alla avlopp och även stammarna, samlingsledningar och serviser. Då ligger fokus på att frigöra utrymme i rören, ledningar och stammar och är av yttersta vikt att vi får tillträde till alla avlopp, rensluckor och andra ingångar till rörsystemet. Med detta underhåll används mestadels roterande och drivande munstycken.

Högtrycksspolning innebär rengöring med en kraftig vattenjet där varmt eller hett vatten under högt tryck pressas ut genom en slang.
Med rätt munstycke, antingen framåtriktade eller roterande, för rätt situation får vi snabbt och skonsammast bort stoppet som vanligtvis förekommande består av fett, papper, tvålrester eller hår.

Vi värnar om miljön och använder därför inga kemikalier utan enbart vatten och högt tryck. Det heta vattnet smälter det fett som ofta är den stora boven.

Det är viktigt att spolslangen förses med ett munstycke och slang som lämpar sig för:

  • Avloppets konstruktion och skick.
  • Vad som är effektivt och lämpligt i förhållande till typen av avlagringar eller stopp som kan påträffas.

Dessa faktorer har även inverkan på val av tryck så att skador på framförallt äldre avloppssystem kan undvikas så långt det är möjligt.

Vid stopp i avlopp

Om en lägenhet har blivit drabbat av ett stopp är det av stort intresse att få tillgång till närliggande lägenheter (framförallt bredvid och under) då även de kan vara drabbade av stoppet eller bli drabbade när stoppet har spolats bort.

När högtrycksspolning inte är lösningen på ert problem.

Ibland stöter vi på andra orsaker där en högtrycksspolning inte är den bästa lösningen.
Då kan en Rensning/fräsning eller Rörinspektion vara en bättre tjänst för Er. Antingen i kombination eller helt för sig. Hör av dig till oss om du undrar vad som är bäst för just ditt problem!

Kvalité och nöjda kunder

Kvalité och nöjda kunder är viktigt för oss som familjedrivet företag.
Vare sig du är privatperson med villa, representerar en hel samfällighet eller bostadsförening med få eller flera lägenheter är du alltid varmt välkommen att kontakta oss för frågor eller en kostnadsfri offert!

Kort om oss

Vår spetskompetens är stamspolning, avloppsrensning och rörinspektion i Stockholm. Våra arbeten utförs alltid fackmannamässigt och med resultatgaranti

Skriv till oss via detta formulär
    Kontakta oss idag för offert eller om du vill teckna ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.
    Följ oss gärna på Instagram för att se aktuella uppdrag