rörinspektion Stockholm

Rörinspektion

När och varför?

Vid rörinspektion går man in och utforskar rörsystemet med en kamera via fiberoptisk kabel. Exempelvis kan anledningar till varför man vill filma ett avloppssystem vara återkommande problem med avrinning, lukt eller ljud, eller att man vill skaffa sig en överblick över systemets allmänna interna skick. När vi utför arbetet är kameran förbunden med monitor och inspelningsenhet via den fiberkabel som vi matar ut för att komma längre ner i (och tillbaka upp ur) avloppet. Bland annat kan lämpliga ingångar vara golvbrunnar, anslutningar under tvättställ etc.

Rörinspektion / felsökning med kamera kan identifiera såväl vanliga som mindre vanliga problem.

Dålig avrinning och missljud behöver inte bara betyda att ledningarna är fyllda med slam och annat avfall. Likaså kan kan det ibland röra sig om:

  • Främmande föremål
  • Rotinträngningar
  • Byggmaterial
  • Dålig lutning i partier där sådant inte går att uppmärksamma utifrån.
  • Även konstruktionsfel, defekter i avloppssystemet, dåligt fall, sprickor, rostangrepp och skarvförskjutningar går också att upptäcka via en rörinspektion.

Vi försöker alltid ge er en återkoppling med rekommenderad åtgärd efter vi utfört en rörinspektion hos er.

Om ni har några frågor eller vill beställa ett jobb så hittar ni våra kontaktuppgifter här.

I våra tjänster ingår det alltid återkoppling enligt önskemål och beställning rörande detaljrikedom med rekommenderade åtgärder enligt våra fynd efter vi utfört en rörinspektion hos er. Kombinera med andra uppdrag Ett bra tillfälle att filma rören är vid en stamspolning eller fräsning av ditt avloppssystem. Undrar ni vad som är bäst för er är ni välkomna att höra av er till oss, vi lämnar alltid kostnadsfria offerter! Vi levererar sedan materialet antingen elektroniskt via länk eller på USB till er tillsammans med en inspektionsrapport med förklaring och åtgärdsförslag.
Vi är även medlem STVF

Rörinspektion
Rörinspektion
Vid rörinspektion går man in och utforskar rörsystemet med en kamera via fiberoptisk kabel.
Rörinspektion i Stockholm

Sammanfattning

Rörinspektion är en metod där man utforskar rörsystemet med en kamera via en fiberoptisk kabel för att upptäcka problem som dålig avrinning, lukt eller ljud, främmande föremål, rotinträngningar, byggmaterial, dålig lutning och defekter.

En lämplig ingång är golvbrunnar eller anslutningar under tvättställ.

Efter inspektionen ges återkoppling med rekommenderade åtgärder enligt fynden som upptäckts, antingen elektroniskt via länk eller på USB.

En rörinspektion kan utföras i kombination med andra uppdrag, till exempel stamspolning eller fräsning av avloppssystemet.

STVF är Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, som bildades för att tillvarata medlemmarnas intressen inom rörinspektion.

Vanliga frågor och svar om rörinspektion

Vad är en rörinspektion?

En rörinspektion är en metod där man använder en kamera på en fiberoptisk kabel för att utforska rörsystemet. Kameran matar vi in i rören via lämpliga ingångar, såsom golvbrunnar och anslutningar under tvättställ, och filmar systemets interna skick.

Varför utför man en rörinspektion?

En rörinspektion kan man göra av olika anledningar. Det kan vara för att lösa återkommande problem med avrinning, lukt eller ljud i avloppssystemet, eller för att skaffa en överblick över systemets allmänna interna skick. Genom en rörinspektion kan man också identifiera vanliga och mindre vanliga problem, såsom främmande föremål, rotinträngningar, byggmaterial, dålig lutning, konstruktionsfel, defekter i avloppssystemet, dåligt fall, sprickor, rostangrepp och skarvförskjutningar.

Vad ingår i en rörinspektionstjänst?

Vid en rörinspektionstjänst ingår återkoppling enligt önskemål och beställning rörande detaljrikedom med rekommenderade åtgärder enligt fynden som vi upptäcker. Ett bra tillfälle att filma rören är vid en stamspolning eller fräsning av avloppssystemet. Efter inspektionen levererar vi materialet antingen elektroniskt via länk eller på USB tillsammans med en inspektionsrapport med förklaring och åtgärdsförslag.

Vad är STVF?

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.

Kort om oss

Vår spetskompetens är stamspolning, avloppsrensning och rörinspektion i Stockholm. Våra arbeten utförs alltid fackmannamässigt och med resultatgaranti

Skriv till oss via detta formulär
    Kontakta oss idag för offert eller om du vill teckna ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.
    Följ oss gärna på Instagram för att se aktuella uppdrag