Filmning av rör

När och varför?

Vid tv-inspektion eller filmning av rör går man in med en lite kamera i rörsystemet.

Anledningar till varför man kan vilja filma ett avloppssystem kan vara återkommande problem med avrinning, lukt eller ljud, eller att man vill skaffa sig en överblick över systemets allmänna interna skick.

Kameran är förbunden med monitor och inspelningsenhet via fiberkabel som matas ut för att komma längre ner i avloppet. Lämpliga ingångar är golvbrunnar, anslutningar under tvättställ etc.

Felsökning ger förklaringar

Dålig avrinning och missljud behöver inte bara betyda att ledningarna är fyllda med slam och annat avfall. Ibland kan det röra sig om
-främmande föremål
-rotinträngningar
-byggmaterial
-dålig lutning i partier där sådant inte går att uppmärksamma utifrån.
-Även konstruktionsfel, defekter i avloppssystemet eller sprickor går också att upptäcka via en rörinspektion.

Vi försöker alltid ge er en återkoppling med rekommenderad åtgärd efter vi utfört en rörinspektion hos er.

Kombinera med andra uppdrag

Ett bra tillfälle att filma rören är vid en stamspolning eller fräsning av ditt avloppsystem.

Undrar ni vad som är bäst för er är ni välkomna att höra av er till oss, vi lämnar alltid kostnadsfria offerter!

Vi levererar sedan materialet antingen elektroniskt eller på USB till er.

Vi är även medlem STVF

Kort om oss

Vi är ett familjeföretag som utför stamspolning, avloppsrensning och VVS-service i Stockholm. Våra arbeten utförs alltid fackmannamässigt och med garanti.

Skriv till oss via detta formulär
    Kontakta oss idag för offert eller om du vill teckna ett avtal för regelbunden stamspolning och bättre underhåll av avloppet hos Er.
    Följ oss gärna på Instagram för att se aktuella uppdrag