Stamspolning samt kamerainspektion av en liten BRF.